Avisos

  • Cartell Exposició al públic de Llistes del Cens Electoral Exposició al públic de Llistes del Cens Electoral 01/06/2023

    Les llistes del Cens Electoral s’exposaran al públic del dia 5 al dia 12 de juny de 2023, ambdós inclosos, perquè les persones interessades les consultin a l’efecte de presentar reclamacions. En virtut del que estableix l’art. 41 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se’n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment.

Darrera actualització: 27.07.2022 | 09:24
Darrera actualització: 27.07.2022 | 09:24