Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi   

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Castellet i la Gornal és l'Oficina de Gestió Tributària de Vilafranca del Penedès.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Cr. Lluna, 4-6
08720 Vilafranca del Penedès
Tel.934 729 210
orgt.altpenedes@diba.cat

Darrera actualització: 23.01.2018 | 09:53
Darrera actualització: 23.01.2018 | 09:53