Ordenança fiscal núm. 21 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament la via pública

Darrera actualització: 22.03.2022 | 13:34