Instància digital, dubtes?

L’Ajuntament dins del projecte d’administració electrònica (E-SET) que està duent a terme i una vegada realitzades les sessions de formació a les entitats i ciutadans del municipi,  ha contractat un servei extern d’assistència TIC anomenat OAC 360o per tal de donar assistència i acompanyament als ciutadans en l’ús de les plataformes de tramitació electrònica.

El servei es prestarà per dos canals :

En horari de 8 a 20 h. de dilluns a divendres.

S’atendrà qualsevol incidència tècnica de l’ús de les plataformes de tramitació electrònica des del seus dispositius així com les incidències derivades de la falta d’hàbit o coneixement en relació a la presentació d’instàncies electròniques, ús de plataformes de contractació, notificacions electròniques, inscripcions telemàtiques, carpeta ciutadana... Inclou la resolució de la incidència a través de la connexió remota al PC del ciutadà sempre sota l’autorització expressa del ciutadà.

Darrera actualització: 11.05.2022 | 10:35