Ordenança fiscal núm. 9 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Darrera actualització: 9.06.2021 | 09:44