Ordenança fiscal núm. 8 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

Darrera actualització: 09.06.2021 | 09:42