Ordenança fiscal núm. 34 Taxa per la ocupació dels horts, instal·lacions i serveis del parc d'horta pública de Castellet i la Gornal

Darrera actualització: 8.06.2021 | 13:18