Ordenança fiscal núm. 31 Preu públic per la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i a les edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals de les urb

Darrera actualització: 8.06.2021 | 13:13