Ordenança fiscal núm. 26 Preu públic per l'expedició de plaques per a la numeració d'immobles

Darrera actualització: 8.06.2021 | 12:49