Ordenança fiscal núm. 20 Taxa per prestació de serveis de neteja de parcel·les al municipi de Castellet i la Gornal

Darrera actualització: 1.02.2023 | 10:21