Ordenança fiscal núm. 16 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Darrera actualització: 22.03.2022 | 13:25