Ordenança fiscal núm. 13 Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Darrera actualització: 8.06.2021 | 11:50