Ordenança fiscal núm. 10 Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines, i per la instal·lació d'anuncis que ocupen el domini públic local

Darrera actualització: 9.06.2021 | 09:47