Resum ple ordinari de data 8 de febrer de 2024

Divendres, 9 de febrer de 2024

Ple ordinari de data 8 de febrer de 2024 celebrat a les 21:00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal.

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de data 26 d'octubre de 2023 i 28 de novembre de 2023. 
Aprovada per unanimitat.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions realitzades des de l’última sessió plenària ordinària fins a la data.

3.- Presa de raó de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal presentada pel Sr. Joan Arqué Alcové. 
Aprovada per unanimitat.

4.- Aprovació dels comptes de la gestió recaptatòria de l'ORGT. Exercici 2023. 
Aprovada per unanimitat.

5.- Donar compte al Ple del Període mig de pagament a proveïdors del 4t. Trimestre/2023.

6.- Fora de l'ordre del dia.

7.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 9.02.2024 | 10:19