Resum ple ordinari de data 27 de juliol de 2023

Dilluns, 31 de juliol de 2023 a les 00:00

Ple ordinari de data 27 de juliol de 2023 celebrat a les 21:00 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal.

Punt 1 - Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de data 26 de juny i de 13 de juliol de 2023.
Aprovada per unanimitat.

Punt 2 - Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària ordinària fins a la data.

Punt 3 -Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2023. Exp. núm. 1628-000001-2023 (X2023000934).
Aprovada amb els vots de PSC, Junts (2 vots) i ERC.

Punt 4 - Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 4/2023. Exp. núm. 1627-000004-2023 (X2023000928).
Aprovada amb els vots de PSC, ERC i Valents i l’abstenció de Junts (2 vots).

Punt 5 - Aprovació del Comte general corresponent a l'exercici 2022. Exp. 1640-000001-2023 (X2023000433).
Aprovada per unanimitat.

Punt 6 - Aprovació del calendari de Festes Locals per a l'any 2024. Exp. núm. 1492-000001-2022 (X2023000916).
Aprovada per unanimitat.

Punt 7 - Despatx extraordinari.

Punt 8 - Precs i preguntes

Darrera actualització: 31.07.2023 | 09:33