Resum ple extraordinari de data 7 de març de 2024

Divendres, 8 de març de 2024

Ple extraordinari de data 7 de març de 2024  celebrat a les 21:00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal.

1.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de civisme de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal. Exp. núm. 1217-000002-2023 (X2023001297).
Aprovada per unanimitat.

2.- Elecció de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a. Exp. núm. 2722-000002-2023 (X2023001483).
Aprovada per unanimitat.

3.- Acord d'adhesió a l'associació camí ramader de Marina. de la Cerdanya al Penedès Exp. núm. 1376-000001-2024 (X2024000086).
Aprovada per unanimitat.

4.- Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal Reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. Exp. núm. 1217-000002-2024 (X2023000274).
Aprovada per unanimitat.

5.- Aprovació de les xifres oficials de població resultants de la revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2023. Exp. núm. 2689-000001-2024 (X2024000009).
Aprovada per unanimitat.

6.- Fora de l'ordre de preguntes.

Darrera actualització: 8.03.2024 | 11:40