Resum ple extraordinari de data 12 de maig de 2022

Divendres, 13 de maig de 2022 a les 00:00

Ple extraordinari de data 12 de maig de 2022 celebrat a les 21:00 h a la sala de plens de l'Ajuntament.

Punt 1 -  Aprovació inicial, si s'escau, de la Modificació de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal. Exp. núm. 1455-000001-2022 (X2022000662).
Aprovada per unanimitat.

Punt 2 - Aprovació inicial, si s'escau, d'oferta pública d'ocupació pública, en el marc del que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, l'administració de les comunitats autònomes, entitats forals i locals, desenvoluparan els processos d'estabilització. Exp. núm. 1454-000002-2022 (X2022000366).
Aprovada per unanimitat.

Punt 3 - Aprovació inicial, si s'escau, del Mapa de Capacitat Acústica de Castellet i la Gornal. Exp. núm. 2522-000001-2020 (X2020000294).
Aprovada per unanimitat.

El plenari es pot tornar a veure al canal Youtube de l’ajuntament al següent enllaç

Darrera actualització: 13.05.2022 | 10:35