Mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

Divendres, 27 de març de 2020 a les 00:00

 

Mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

L’Ajuntament de Castellet i la Gornal davant la situació d’emergència ha pres una sèrie de mesures en relació a rebut de la llar d’infants, del termini de voluntària dels rebuts de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, recaptació en voluntària, recaptació en executiva, fraccionaments i ajornaments.

 

LLAR D’INFANTS

Atès que el servei de llar d’infants no s’ha pogut realitzar des del 13 de març de 2020, l’Ajuntament no procedirà al cobrament de les quotes mensuals ni el servei de menjador del mes de març i durant la vigència de l’estat d’alarma.

 

PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Actualment es troba en període voluntari de pagament, es prorroga el termini fins els 2 de juny de 2020.

D’aquesta manera es demora el càrrec en compte per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament, i facilitarem el compliment de l’obligació de pagament als que no hagin domiciliat.

 

RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA

Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020.

Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020.

 

RECAPTACIÓ EXECUTIVA

No s’estan dictant provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu.

 

FRACCIONAMENTS, AJORNAMENTS

El termini de pagament de les fraccions i ajornaments també s’ha ampliat, d’acord amb el següent detall :

Ajornaments o fraccions, concedides abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020 : el seu venciment es produirà l 30 d’abril de 2020.

Ajornament o fraccions, concedides després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.

 

Darrera actualització: 28.03.2020 | 07:36