Informació de les noves dates del calendari fiscal de l'exercici 2020 i les formes de pagament

Divendres, 8 de maig de 2020 a les 00:00

 

Informació de les noves dates del calendari fiscal de l'exercici 2020 i les formes de pagament

 

L’Ajuntament per tal de facilitar als contribuents el compliment de les obligacions tributàries i endarrerir el pagament dels corresponents impostos i taxes ha modificat el calendari fiscal per l’exercici 2020 amb les dates següents:

 

1. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Període en voluntària : del 2 de març de 2020 al 2 de juny de 2020.

Domiciliats - data càrrec : 2 de juny de 2020.

 


2. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.

NO DOMICILIATS – Període en voluntària : del 4 de maig al 1 de setembre de 2020.

DOMICILIATS – 1a fracció : data càrrec l’1 de setembre de 2020.

                     – 2a fracció : data càrrec el 2 de novembre de 2020.


3. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA I RÚSTICS CONSTRUÏTS

Període en voluntària : del 4 de setembre de 2020 al 5 de novembre de 2020.

Domiciliats - data càrrec : 2 de novembre de 2020.


4. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS.

Període en voluntària : del 4 de maig de 2020 al 1 de setembre de 2020.

Domiciliats - data càrrec : 1 de setembre de 2020.


5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Període en voluntària : del 18 de setembre de 2020 al 18 de novembre de 2020.

Domiciliats - data càrrec : 2 de novembre de 2020.


6. TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS.

1a. Fracció - Període en voluntària : del 4 de maig de 2020 al 1 de setembre de 2020.

Domiciliats - data càrrec : 1 de setembre de 2020.

2a. Fracció - Període en voluntària : del 4 de setembre de 2020 al 5 de novembre de 2020.

Domiciliats - data càrrec : 2 de novembre de 2020.

 

7.TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS.

1a. Fracció -Període en voluntària : del 4 de maig de 2020 al 1 de setembre de 2020.

Domiciliats -data càrrec : 1 de setembre de 2020.

2a. Fracció -Període en voluntària : del 4 de setembre de 2020 al 5 de novembre de 2020.

Domiciliats -data càrrec : 2 de novembre de 2020.

 

8.TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Període en voluntària : del 4 de maig de 2020 al 1 de setembre de 2020.

Domiciliats -data càrrec : 1 de setembre de 2020.

 

9.TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES –GUALS

Període en voluntària : del 4 de maig de 2020 al 1 de setembre de 2020.

Domiciliats -data càrrec : 1 de setembre de 2020.

 

10.TAXA CASETA POSTAL –BUSTIES

Període en voluntària : del 4 de maig de 2020 al 1 de setembre de 2020.

Domiciliats -data càrrec : 1 de setembre de 2020.

 

FORMES DE PAGAMENT

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut (termini de pagament finalitzat) :

a) Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic (de la relació anterior), atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

   -Pagament en els caixers automàtics habilitats.

   -A l’adreça http://orgt.cat/pagartributs

   -O bé per telèfon, trucant al número 932 029 802

 

b)Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe o una notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

   -Descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d’on podreu efectuar el pagament.

   -o bé efectuar el pagament per telèfon trucant al número 932 029 802

 

 

Castellet i la Gornal, 4 de maig de 2020

 

Darrera actualització: 08.05.2020 | 19:56