Exposició al públic de les llistes electorals

Dijous, 21 de març de 2024

Les llistes electorals s'exposen al públic del dia 21 de març a l'1 d'abril de 2024, ambdós inclosos, perquè les persones interessades les consultin a l'efecte de presentar reclamacions.

En virtut del que estableix l'art. 41 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment.

Darrera actualització: 21.03.2024 | 09:27