Emergència per sequera (fase I)

Divendres, 2 de febrer de 2024

Semàfor vermell – Escenari d'emergència (16% de les reserves). Es produeixen restriccions amb caràcter general a tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l'empitjorament de l'episodi.

Mesures d’estalvi generals

En els sistemes regulats s’estableixen 3 estadis, amb una dotació màxima de consum per persona i dia en cada cas (inclou activitats econòmiques i comercials):

  • EMERGÈNCIA I a 200 litres persona i dia
  • EMERGÈNCIA II a 180 litres persona i dia
  • EMERGÈNCIA III a 160 litres persona i dia

L’ús de l’aigua per a abastament de la població restarà sotmès a totes les limitacions de les fases d’Alerta i Excepcionalitat amb els afegits següents amb caràcter general:

  • Supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).
  • Reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%.
  • Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans)

En quina fase del pla de sequera estem?

Quines altres restriccions implica l'emergència?

Neteja de vehicles: Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.

Neteja de carrers i mobiliari urbà: Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica.

Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Reg de zones verdes i jardins, públics i privats: Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte:

· Per la supervivència d'arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques.

· El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

Reg Esportiu:

· El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l'esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica.

· S’han d’aplicar les mesures d'estalvi addicionals equivalents al volum d'aigua emprat en el reg, incloent si cal el tancament de dutxes.

· El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

Piscines públiques, privades, comunitàries (inclou les d’establiments turístics): Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:

· Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres).

· Pisicines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.

Està permès l’ompliment i reompliment parcial de:

· Piscines d’ús terapètiuc ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com també en piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

· Piscines d’aigua de mar: es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores).

Fonts ornamentals: Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua excepte els refugis de fauna en perill d'extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic.

Dutxes a les platges: Es prohibeix utilitzar les dutxes i instal·lacions per a la neteja dels peus a les platges.

Pistes de gel i altres usos temporals: Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

Eliminació de pols en l’aire: Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

 

Què passa si no es compleixen les restriccions per emergència? 

La Generalitat preveu sancions als ajuntaments que sobrepassin el llindar dels 200 litres per persona i dia, que després els consistoris podran repercutir als veïns o empreses que més gastin.

Darrera actualització: 5.02.2024 | 10:27