Detectat un focus de grip aviària en aus salvatges a Calafell

Dimecres, 19 de juliol de 2023 a les 00:00

La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia comunica la detecció d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges, al municipi de Calafell (Baix Penedès).

En data 30 de juny de 2023 el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1, posteriorment s’ha fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria).

Tot i que no és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, com a mesura de precaució s’ha establert una zona de control (3km) i una zona de seguiment (3-10 Km) al voltant de la localització de l’au salvatge positiva. Els Serveis Veterinaris Oficials del DACC amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals, estan realitzant visites de control a les explotacions d’aus de corral ubicades en aquestes zones per tal de comprovar-ne les mesures de bioseguretat i realitzar vigilància passiva. 

Important: no existeix cap restricció de moviment a les explotacions ni del municipi afectat ni propers.

A la zona de 10 km al voltant de la localització del xatrac, s’adoptaran les mesures establertes a l’article 5.1 de l’ordre APA/2442/2006, com a mesura de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant 30 dies des de la confirmació de focus. 

Mesures de prevenció

  • Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
  • Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral.
  • Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure.
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
  • Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
  • Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003), incloent: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals. 

 

Arran d’aquesta situació, us recordem la importància per part dels ajuntaments a instar a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent.

Així mateix, us recordem la necessitat de que feu divulgació a la ciutadania de la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

 

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

 

Darrera actualització: 19.07.2023 | 09:42