Convocatòria per a l’elecció de Jutge/essa de Pau Titular i Substitut/a

Dimecres, 9 d'octubre de 2019 a les 00:00

 

Convocatòria per a l’elecció de Jutge/essa de Pau Titular i Substitut/a

A partir del 10 d’octubre fins el 7 de novembre les persones interessades podran presentar la sol·licitud i la declaració jurada.

Segons model normalitzat, juntament amb la documentació següent:

 

La documentació acreditativa dels requisits i les condicions exigides en la Base Segona.

Document Nacional d’Identitat.

Currículum (documentació acreditativa dels mèrits al·legats, sense que el tribunal qualificador en pugui valorar d’altres no aportats en aquest moment).

 

Documents adjunts

 

Model normalitzat de sol·licitud

Declaració jurada

Bases

 

Darrera actualització: 10.10.2019 | 13:02