Contracte administratiu especial per l'explotació del servei de bar en el Centre Cívic de les Casetes

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 08:15

ANUNCI Contracte administratiu especial per l'explotació del servei de bar en el Centre Cívic de les Casetes

El termini per presentar les proposicions serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació íntegra de l'anunci de convocatòria i dels plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), prevista pel 17 de febrer de 2017, i a la web de l'Ajuntament (Perfil del Contractant i a l'enllaç d'interès).

Darrera actualització: 21.02.2017 | 08:19