Aprovació inicial de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de neteja de parcel·les.

Dimecres, 25 d'agost de 2021 a les 00:00

Es sotmet a informació pública l'aprovació inicial de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de neteja de parcel·les pel termini de trenta dies hàbils, des del dia 25 d'agost fins el 5 d'octubre de 2021, amb la finalitat de què els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que s'estimin, a tal fi, com oportunes.

Darrera actualització: 24.08.2021 | 08:37