Anunci: atorgament d'ajuts de transport per a estudiants de les universitats públiques. Curs 2016-2017

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 00:00

ANUNCI: ATORGAMENT D'AJUTS DE TRANSPORT PER A ESTUDIANTS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES. CURS 2016-2017

El Ple de la Corporació celebrat en data 22 de desembre de 2016 va aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts de transport per a estudiants de les universitats públiques pel curs 2016-2017.

S'obre el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació d'aquest anunci en el BOPB per a presentar les sol·licituds pels interessats.

Darrera actualització: 16.06.2017 | 14:11