Ajuts de transport per a estudiants pel curs 2023-2024

Dimecres, 8 de maig de 2024

Ajuts de transport per a estudiants de les universitats públiques pel curs 2023-2024.

Data de presentació de sol·licituds:

Del 8 de maig al 18 de juny de 2024 (ambdós inclosos)

 

Lloc de presentació de la sol·licitud:

  • Presencial en el Registre de l’Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 hores 
  • A través de la seu electrònica

 

Sol·licituds i documentació requerida:

  • Sol·licitud, que inclou la declaració responsable del sol·licitant, que totes les dades aportades són certes. (Annex I)
  • Autorització de consulta de les dades del Padró Municipal d'Habitants per a la sol·licitud de l'ajut (Annex II)
  • DNI, NIE o document acreditatiu del sol·licitant
  • Resguard de matrícula del curs 2023-2024
  • Comprovant de pagament de l'import de la matrícula
Darrera actualització: 10.05.2024 | 13:05