Servei de Consum del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Dilluns, 10 de desembre de 2018 a les 00:00

 

Informem que l'horari d'atenció presencial a les persones consumidores de tots els municipis de la nostra comarca és dilluns, dimecres i divendres de 9h a 14h i dijous de 17h a 19h.

 

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor actua per garantir la defensa dels drets i deures de les persones consumidores de la comarca en les seves relacions de consum, ja sigui en la compra de productes o en l’adquisició de serveis.

 • Serveis a la ciutadania
  • Informa, orienta i assessora les persones consumidores sobre els seus drets i deures i la forma d’exercir-los en casos particulars.
  • Informa sobre la seguretat i els riscos dels diferents productes i serveis que es troben al mercat.
  • Educa i forma les persones mitjançant xerrades, jornades o cursets de consum responsable.
  • Rep i gestiona les queixes, denúncies i reclamacions.
  • Facilita a les persones consumidores sistemes alternatius de resolució de conflictes amb empreses o establiments comercials.
  • Duu a terme procediments de mediació i d’arbitratge en matèria de consum.
  •  
 • Serveis a les empreses i els/les professionals
  • Vetlla perquè els seus productes i serveis incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles.
  • Assessora i forma sobre la normativa sectorial que regula la seva activitat empresarial en l’àmbit del dret de consum i sobre els seus drets i deures respecte les persones consumidores.
  • Lliura els impresos oficials de reclamació/denúncia i els models de cartell d’avís a les persones consumidores sobre la seva disponibilitat.
  • Informa, assessora i tramita l’adhesió dels establiments comercials a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
 • Serveis als centres educatius
  • Educa els nens i les nenes i les persones joves en el consum responsable mitjançant l’oferiment de xerrades i tallers adreçats als centres d’educació primària i secundària, als centres de cicles formatius, als centres d’educació especial i a altres col·lectius del món educatiu (AMPA, professors i entitats).
 • Serveis a les associacions i entitats
  • Educa en el consum responsable i difon els drets i deures de les persones consumidores i els mecanismes alternatius de resolució de conflictes.
  • Col·labora amb les associacions de consumidors.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès que resideixi en municipis que no disposin d’organisme públic de Consum d’àmbit municipal.
 • A les empreses, els professionals i els establiments comercials amb seu a l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les associacions i entitats amb seu a l’Alt Penedès

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Es programen de manera immediata les visites personalitzades amb un/a tècnic/a en Consum
 • S’assignen les visites programades en un termini màxim d’una setmana.
 • S’atenen les consultes rebudes per correu electrònic en un termini màxim de 3 dies laborables.
 • Es tramiten les queixes, denúncies i reclamacions en matèria de Consum en un termini màxim de 120 dies laborables amb resposta escrita informant del resultat i/o de les gestions realitzades i de les vies per continuar, si escau.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara i comprensible.
 • Rebre una resposta personalitzada a la seva consulta
 • Presentar queixes, denúncies i reclamacions en matèria de Consum de forma presencial i/o telemàtica
 • Obtenir una resposta escrita informant del resultat i/o de les gestions realitzades i de les vies per continuar, si escau, la reclamació.
 • Iniciar procediments de mediació en matèria de Consum i obtenir la designació d’un/a mediador/a expert en la matèria.
 • Presentar sol·licituds d’arbitratge de Consum i ser informades de la seva admissió a tràmit, i obtenir, si escau, un laude arbitral.

Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Demanar els serveis segons els protocols establerts.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

Darrera actualització: 17.12.2018 | 11:26