Crèdits

Continguts i text

Ajuntament de Castellet i la Gornal 
C/Roselló 19-23
08729 Castellet i la Gornal
T. 977 670336 
web: www.castelletilagornal.net
 


Direcció de projecte

Diputació de Barcelona
Oficina d'Assistència en Administració Electròncia | Secció d'Assistència en Noves Tecnologies
Comte Urgell, 187 | Recinte escola industrial, edifici 14 | 08036 Barcelona
Telèfon: 93. 402. 22. 16 | a/e:

 

Disseny

Francesc Fàbregas Cambó
http://cescfabregasestudi.com
 

Programació