Declaració de l'estat d'alarma

Dilluns, 16 de març de 2020 a les 00:00

 

Què implica la declaració de l'estat d'alarma

Es restringeix la circulació de persones. Només es podrà sortir per anar a treballar, comprar productes de primera necessitat, assistir persones depenents i fer gestions que siguin realment imprescindibles.

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma per part del Govern central, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats, i sempre de manera individual, a no ser que estigui degudament justificat:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres

g) Per causa de força major o per situació de necessitat. 

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge a benzineres o estacions de servei.

 

Darrera actualització: 16.03.2020 | 13:57