Projecte de regularització de finques de la urbanització Valldemar

Dijous, 18 d'octubre de 2018 a les 00:00

 

ANUNCI

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 9 d’octubre de 2018 es va aprovar inicialment el projecte de REGULARITZACIÓ DE FINQUES DE LA URBANITZACIÓ VALLDEMAR.

 

A l’efecte s’obra informació pública pel termini d’un mes , per tal que, qui es consideri afectat pugui les observacions pertinents.

 

L’alcalde president

Miguel Delgado Almansa

Darrera actualització: 19.10.2018 | 14:00